LANGUAGE: Dansk English (UK)
www.tondering.dk

Julius og Gregor – Indhold

Indledning

Klik for at læse indledningen som PDF-fil.

1. Den astronomiske baggrund for kalendere

Hvilke astronomiske fænomener styrer vores kalender?

Hvorfor er en 19-årig cyklus så vigtig?

2. Den romerske kalender

Det meste af vores kalenders struktur stammer fra de gamle romere. Hvordan så deres kalender ud?

Hvor meget vil du give mig for at lave skudår næste år?

3. Den julianske kalender

I 45 f.Kr. lagde Julius Cæsar grunden til vores nuværende kalender. Med ganske få ændringer benyttes den stadig den dag i dag.

Hvorfor er det skuddag den 24. februar?

4. At tælle årstal

Hvem fandt på at vi skulle tælle årstal efter Kristi fødsel, og hvornår skete det?

Varede det 20. århundrede kun 99 år?

5. Den gregorianske kalenderreform

I 1582 trådte en revideret kalender i kraft. Den har navn efter pave Gregor XIII.

Hvorfor var der 30 dage i februar i Sverige i 1712?

6. Regnetime – for dem der har lyst

Heltalsdivision og modulo for dem der har brug for at forstå kalenderformler.

7. Ugen

7-dages ugens struktur, ugedagenes navne, ugenumre.

Hvorfor havde ugen 8 dage i Danmark ved årsskiftet 1972/73?

8. ISO 8601 – kalenderstandarden

Den internationale standard der definerer vores kalenders opbygning og datoformater.

»2017-03-12T08:04+01/P1Y4M12DT6H30M9S« – Det er da nemt nok!

9. Juliansk dagtal og den julianske periode

Nogle gange er det praktisk simpelthen at nummerere dagene én for én.

Hvad var den for en vigtig begivenhed der indtraf i år 4713 f.Kr.?

10. Påske og påskeberegning

Hvordan regner man ud hvornår det er påske? (Det er sværere end du tror!)

5.700.000 år – og så begynder det hele forfra!

11. Årets begyndelse

Har året altid begyndt den 1. januar?

Hvorfor begynder det engelske skatteår den 6. april?

12. Den islamiske kalender

Hvorfor falder den muslimske fastemåned, ramadan, på forskellige datoer fra år til år?

Den nye måned begynder på torsdag, eller måske først på fredag.

13. Den jødiske kalender

Den jødiske kalender kombinerer et solår og et måneår i et meget avanceret mønster.

Om mangelfulde, ordinære og komplette år.

14. Den franske revolutionskalender

Med 10 dage på en uge og 30 dage på en måned skabte franskmændene en ganske anderledes kalender.

Ni dage mellem hver fridag! Det var dømt til at mislykkes.

15. Kalenderreformforsøg

I tidens løb er der gjort utallige forsøg på at reformere vores kalender.

Hvornår er det din fødselsdag? Torsdag i ruder knægt!

Appendiks A. De 14 standardkalendere

Hvis man kun er interesseret i hvordan ugens dage falder, har man kun brug for 14 forskellige kalendere.

Appendiks B. De 35+2 kalendertavler

En komplet kalender for samtlige år fra 600 til 2299.

Hvornår faldt pinsen i 1243?

Appendiks C. Litteratur

Bøger og web-steder.

Stikordsregister